ĐẠI THÀNH VIGO 160L F58 (INOX 316) 

ĐẠI THÀNH VIGO 160L F58 (INOX 316)

Liên Hệ

Kích thước: 2000 x 1350 x 1230 mm
 
Chất liệu: Inox SUS 316
 
Xuất xứ: Công nghệ CHLB Đức
 
Bảo hành: 07 Năm